Ô dù cầm tay cán dài và cán thẳng cao cấp

Ô dù cầm tay cán dài và cán thẳng nhập khẩu HongKong cao cấp với lợi thế là có kích thước của tán dù rất to có thể dùng tối đa cho 3-4 người.

0907070243